دداستینگ(غبارگیر صنعتی)

دداستینگ(غبارگیر صنعتی)

دداستینگ(غبارگیر صنعتی)

استفاده از سیستمهای جذب گردو غبار علاوه بر اینکه مواد آلاینده را تا سطح بسیار قابل قبولی کاهش می دهد، میتواند با جذب ذرات گردوغبار و طی فرآیندهای لازم تجزیه این ذرات و استفاده از آنها برای تهیه مواد اولیه سایر صنایع موجب سودآوری نیز باشد. این سیستمها در انواع مختلفی مانند: ( بگ هاوس ها)، (اسکرابرها)، (ریورس) و (سیلکونی) وجود دارند .