سرباره شکن

سرباره شکن

دستگاه سرباره شکن هیدرولیکی

 سرباره شکن دستگاهی است که سرباره جمع شده روی قلم پوشر هیدرولیکی را به عهده دارد  و همچنین سرباره محصولی مصنوعی و جانبی است ، که به هنگام جداسازی آهن در کوره‌های ذوب‌آهن از ناخالصی‌های موجود در سنگ آهن به وجود می‌آید.

دانلود کاتالوگ