شاهین حمل پاتیل

شاهین حمل پاتیل

شاهین حمل پاتیل Ladle Hook     

عمدتا جهت اتصال مگنت های حمل و جابجایی قطعات فولادی در جرثقیلهای سقفی و جرثقیلهای دروازه ای در صنایع ریخته گری و فولاد ، مانند پاتیل ذوب ، اسلب ، بیلت ، آهن قراضه و بارهای با طول زیاد مانند  لوله و پروفیل،  بلند کردن دستگاه های حجیم با ابعاد خاص و در همزمانی بلند کردن بار در جرثقیل هایی که از دو بالابر استفاده می شود استفاده می گردند.