میکسر

میکسر

میکسر صنعتی چیست؟ | کاربرد انواع میکسرهای صنعتی

در مواردی تولیدکنندگان صنعتی نیاز به  ترکیب مواد همگن مختلف با دانه بندی های متفاوت از نظر سایز دارند  در این صورت بحث استفاده از میکسر های صنعتی نمود زیادی پیدا می کند.

میکسرهای صنعتی اغلب با نام همزن صنعتی یا مخلوط کن صنعتی نیز شناخته می شوند.

یک میکسر در واقع می تواند شامل هر دستگاه یا ماشین آلاتی باشد که مواد را برای ایجاد یک فرآیند دقیق، مخلوط یا همگن می کند.