دستگاه بالابر چرخ

دستگاه بالابر چرخ

دستگاه بالابر چرخ

دستگاه بالابر چرخ امکان حمل و جابجایی چرخهای بزرگ نظیر چرخ ،کامیون اتوبوس و مینی بوس را براحتی فراهم می کند.دستگاه بالابر چرخ وزن سبکی داشته و میتواند بر روی چهار چرخ براحتی جابجا شود همچنین به دلیل ابعاد کوچک در هر فضای کاری قابل استفاده است.

مشخصات:

ابعاد کلی طول ۹۰۰ میلی متر عرض ۹۰۰ میلی متر ارتفاع ۱۰۰۰ میلی متر

قطر بازوی بالابر ۶۰ میلی متر

مرکز تا مرکز بازوها ۷۰۰ میلی متر

حداکثر ارتفاع بالابری ۳۷۰ میلی متر