خط ریخته گری پیوسته (CCM)

خط ریخته گری پیوسته (CCM)

خط ریخته گری پیوسته (Continuous Casting Machine (CCM))

به منظور تبدیل ذوب به شمش فولادی، ابتدا ذوب به وسیله پاتیل انتقال داده شده و در داخل تاندیش ریخته می شود. تاندیش ذوب را از طریق نازل خود به قالب می ریزد، ابعاد لوله مسی داخل قالب مطابق با اندازه مورد نظر شمش انتخاب می گردد.در ویبراتور به دلیل اینکه لوله مسی داخل قالب با آب کامال خنک گردیده و خود قالب نیز به وسیله ویبراتور در جهت عمودی نوسا نمی نماید ذوب به لوله مسی نمی چسبد و با انجماد سطحی از انتهای قالب خارج می شود.